Werkgebied: Voor begeleiding en ondersteuning kan je mij uitsluitend vragen binnen een straal van maximaal 45 min met de auto vanuit Heerenveen. Als ambulante begeleider kom ik in princiepe bij u aan huis. Afhankelijk van uw hulpvraag kan er gekozen worden gebruik te maken van mijn spreekruimte of reserveer ik een ruimte op een neutrale locatie.

Hoe ga ik met je om: Ik geef je begeleiding, hulp en ondersteuning bij problemen of crisis, gericht op oplossingen voor jouw herstel. Daarbij stem ik mij af op jou. Ik heb een luisterend oor. Ik ben respectvol en invoelend gericht. Ik haal de essentie uit jouw verhaal en stel voorzichtig verdiepende en onderzoekende vragen. Daarbij houd ik rekening met jouw eigen begripsniveau. Al jouw emoties, gevoelens en gedachten mogen er zijn. Je kunt je bij mij uiten.

Problemen: Meestal kom je bij mij omdat je ernstige problemen ervaart op bepaalde levensgebieden. Jij zoekt naar een oplossing. Soms kan er zelfs sprake zijn van een crisis waar eerst iets mee moet, voordat je aan de toekomst kan denken. Bijvoorbeeld: ondersteuning naar behandeling en oplossingen voor o.a; acute lichamelijke klachten, “huiselijke” onveiligheid, hulp bij schulden, een dwangbevel, conflicten, psychisch lijden, verlies, rouw, etc. Ik neem, bijvoorbeeld, als dat gewenst is, even alle “regel dingen” van je over en ga met je mee naar belangrijke afspraken. Daarbij ben ik als dat nodig is, tijdelijk ook buiten kantoortijden voor jou bereikbaar.
Na het creëren van meer rust en duidelijkheid begint het opbouwen van vertrouwen in de samenwerking.

Wie ben jij: In mijn gesprekken met jou ga ik op zoek naar jouw eigen krachten en talenten, en onderzoek ik jouw zelf-oplossend vermogen. Jij bent namelijk de expert over jouw leven. Dit doe ik door middel van de presentie methodiek; ik verplaats me in jou en verbint mij met wat voor jou belangrijk is. Ik pas motiverende gesprekstechnieken toe en de SRH (systematisch rehabilitatie en herstel) methodiek. Daarbij onderzoek ik jouw succesverhalen uit het verleden. Ik maak hiermee een bruikbare vertaalslag naar het heden en jouw mogelijke (nabije) toekomst.

Weer een toekomst: Met deze informatie stel ik samen met jou een plan op met haalbare doelen die zeer snel leiden naar een verbetert toekomstbeeld. Het gevoel ergens naar uit te kijken of naar toe te werken geeft vaak direct een draaglijker gevoel bij alle mensen met wie ik tot nu toe heb gewerkt.

Niet meer alleen: Daarnaast verken ik ook samen met jou je steunnetwerk en de hulpbronnen die voor jou belangrijk zijn. Zowel uit het verleden als in het heden. Dus stellen we samen vast welke belangrijke anderen er zijn en wat zij kunnen bijdragen aan de door jouw gewenste toekomst. Soms kan er sprake zijn van isolement en zijn er geen mensen om je heen op wie je kan terug vallen. Dan gaan we samen de mogelijkheden onderzoeken om nieuwe contacten aan te gaan. Hierin houd ik er rekening mee dat je misschien je vertrouwen in anderen en organisaties kunt hebben verloren.

Door nieuwe positieve ervaringen op te doen ontstaat de mogelijkheid om nieuwe fijne contacten met mensen op te bouwen. Wanneer er wél een netwerk aanwezig is stuur ik indien nodig aan op contact of herstel hiervan. Op verzoek van jou neem ik de eerste stappen en begeleid ik, soms intensief hierbij.

Naar buiten: laagdrempelige activiteiten ondernemen naar bijvoorbeeld buurthuizen, clubs of andere dingen doen die aansluiten bij jouw interesse, zijn vaak noodzakelijk. De eerste stappen nemen we samen. Alleen wanneer je uit je “comfortzone” stapt kan je tot ontwikkeling en herstel komen. Het aanleren van vertrouwen in anderen, het ontwikkelen en behouden van een steunnetwerk en op tijd om hulp durven vragen is de basis om zelfstandig te kunnen leven. Ik zie dit als de belangrijkste voorwaarde om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk een zinvol bestaan, herstel en een fijne kwaliteit van leven te ervaren.

Op maat: Elke hulpvrager is uniek en bovenstaand proces verloopt bij iedereen anders. Ik bied individuele passende begeleiding en advies op alle leefgebieden en in alle thema’s waar er sprake is van vastlopen, slechter functioneren of hinder van eigen onvermogen. Ook wanneer jijzelf daar niet bewust van bent, of wanneer de hulpvraag voortkomt uit klachten en zorgen vanuit mensen om je heen. Samen onderzoeken we dan wat er werkelijk aan de hand is.

Vaak werk ik als verlengstuk bij lopende behandelingen. Bijvoorbeeld door te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de therapeutische handvaten. Ik help je dan herinneren aan de aangereikte therapeutische oefeningen die je kunnen helpen. Ik heb een signalerende en adviserende rol en ben, wanneer nodig, intensief aanwezig naast jou en de mensen om je heen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een klinische opname of indien meer onderzoek nodig is, vertaal ik je klachten naar behandelaars en specialisten als jou dit zelf even niet lukt.

Het plafond: Soms kan de zelfredzaamheid of eigen kunnen langdurig of blijvend beperkt zijn, hierin begeleid ik gericht op alternatieven en bied ik ondersteuning bij het accepteren. Ik help je normaliseren en leren omgaan met je mogelijke beperkingen. Wanneer nodig verwijs ik je door en organiseer ik meer passende zorg voor jou.

Tijd: Je krijgt minimaal 1 uur per maand en maximaal 4 uur per week begeleiding. Dit is afhankelijk van je zorgvraag, je indicatie en wat wij met elkaar afspreken. Daaronder valt ook indirecte tijd, zoals iets voor je regelen of uitzoeken, telefonische begeleiding, beeldbellen en sms of WhatsApp contact.

Denk je dat deze begeleiding bij je past? Lees dan verder op de volgende pagina.