U kunt ook als organisatie, hulpverlener of wettelijk vertegenwoordiger bij mij terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van veiligheid, risico’s en het organiseren van zorg rondom complexe zorgvragen en crisis situaties. Ik ben in het bijzonder ervaren in het werken met mensen binnen het behandelspectrum van de specialistische ggz en maatschappelijke zorg.

Bij mensen in crisis is er vaak sprake van ingrijpende of schokkende levensgebeurtenissen die kunnen leiden tot ernstig psychische ontwrichting en of teloorgang op maatschappelijk en sociaal gebied. Zoals u kunt lezen op de pagina over mij heb ik ervaring met zeer complexe en diverse problematiek zowel intra- als extramuraal.

Zorg- coördinatie: Ik onderzoek een complete casus d.m.v. gesprek met de hulpvrager, gesprek met betrokken hulpverlening en of wettelijk vertegenwoordigers en als mogelijk gesprek met belangrijke naasten. Daarnaast zal ik dossieronderzoek doen om een compleet beeld te vormen. Ik stel vast hoeveel en welke zorg er nodig is en aan welke eisen de persoonlijke hulpverleners moeten voldoen met het oog op veiligheid en kans op herstel. Ik betrek als nodig de juiste hulpverleners en instanties, leg een basis voor goede samenwerking en stel een perspectiefplan en beleid op. Daarbij blijf ik beschikbaar voor de persoonlijke begeleiding.

Advies: Ik ben bereikbaar voor ad hoc consult en wanneer noodzakelijke oproepbaar voor crisis situaties. Ik denk mee met de begeleiding en zorg voor gedeelde verantwoordelijkheid, wat een positieve invloed heeft op spanning en werkdruk. Ik zet samen met de begeleider een acuut stappenplan uit, ik activeer het complete samenwerkingsnetwerk rond de cliënt. En als nodig betrek ik de juiste huldiensten zoals politie of veilig thuis. Ik ben dus als nodig onderdeel van het uitvoerend proces. Hoewel het in sommige gevallen noodzakelijk en of gewenst kan zijn dat ik volledig uit zicht blijf.

Deskundigheid en coaching: Wanneer gewenst kan ik uitvoerend begeleiders of een team voorzien van de nodige deskundigheid-bevorderingen en coaching o.a. rondom veiligheid, risicovol gedrag en kracht- en herstelgericht werken. In de zorg denken we als hulpverleners vaak dat een bepaalde mate van agressie of gevoel van gevaar bij ons werk hoort. Of gaan we er vanuit dat iemand niet kan veranderen. Daarmee kan o.a. een gedoogbeleid ontstaan wat kan leiden naar stagnatie, onnodige langdurige zorg of escalaties en schade. Hierbij stem ik mij af op de persoonlijkheden van de hulpverleners, hun bestaande werkwijze, kennis en ervaring. Ik richt mij op het maken van praktische afspraken en beleid, gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen en met goed uitvoerbare tools, dit ook uitdragen naar complexe hulpvragers.

Adviseur zorg: Tevens kunt u bij mij terrecht voor zorg en indicatie advies binnen de WMO, WLZ IFSO en verlengde jeugdwet. Ik ben zeer ervaren m.b.t. de indicatiestelling van het CIZ na de recente wetswijziging voor GGZ-WLZ die van kracht werd vanaf 1 januari 2021. In 2020 heb ik rond de 40 WLZ aanvragen ingediend ter voorbereiding op de wetswijziging en in 2021 nog eens 50. U kunt bij mij terrecht voor inschatting, a.d.h.v. WLZ criteria, informatie m.b.t de procedure en coaching voor het succesvol aanvragen van een passende WLZ indicatie.

Projectmanagement: U kunt mij desgewenst inschakelen voor projectmanagement binnen uw organisatie gericht op kwaliteit van zorg, ontwikkeling en innovaties.

Zijn mijn diensten nodig en gewenst? Lees dan verder op de volgende pagina.