TvAzorg wil graag haar kwaliteit van zorg zo optimaal mogelijk houden. Dit wordt geborgd door een kwaliteitssysteem te gebruiken. Het doel is dat dit systeem zal voldoen aan de HKZ-KO norm en het beroepsregister sociaalwerk. In januari 2021 zal TvAzorg volledig aan de norm voldoen en d.m.v een audit zal er certificering plaatvinden.