Kernwaarden:

TvAzorg zet zich bij al haar activiteiten en werkzaamheden actief in voor kracht en herstelgericht werken waarbij onder geen enkele voorwaarden plaats is voor stigmatiseren of uitsluiting. Tevens zet TvAzorg zich in voor het behouden of verwerven van zelfbeschikking, lichamelijke integriteit, keuzevrijheid en recht op privacy.

TvAzorg wil graag haar kwaliteit van zorg zo optimaal mogelijk houden. Dit wordt geborgd door een kwaliteitssysteem en een uitgebreid privacy beleid. Vanaf 07-07-2021 Is TvAzorg KIWA niveau 6 gecertificeerd onder nummer 22064.