Ik ben Tamara van Alphen de Bie, teamcoördinator, begeleidingsdeskundige, projectmanager en zorgadviseur. Ik ben 36 jaar, getrouwd en trotse moeder. Daarnaast ben ik mede begeleider en mantelzorger voor de broer van mijn man, die ons, op basis van zijn WLZ indicatie heeft gevraagd voor woonbegeleiding met PGB. Na een leven lang van de ene naar de andere instelling verhuisd te zijn heeft hij bij ons een veilig thuis gekregen. Inmiddels woont hij 10 jaar bij ons.
Sinds de zomer van 2019 wonen wij in Friesland. Het is altijd onze wens geweest om op het platteland te wonen. Ik houd van de rust, de natuur en de dieren om mij heen.

Vanaf mijn 15de werk ik in de zorg. Ik begon in de thuiszorg. Tijdens de SPW opleiding werkte ik in de gesloten VGZ op o.a. gesloten afdeling voor TBS clienten. Als stage werkte ik met uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Daarna heb ik jaren met uiteenlopende problematiek in de VGZ gewerkt waaronder verschillende vormen van autisme. Op mijn 23ste starte ik een HBO opleiding project management voor sociale, maatschappelijke en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden. Met een minor sociale wetenschappen. Tegelijk werkte ik op een gesloten intensieve en beveiligde crisis opvang voor verwarde personen, slachtoffers van loverboys en ernstig complexe en ontregelde VGZ clienten. Na mijn afstuderen, starte ik als coordinerend begeleider van een grote woonvoorziening in de psychiatrie en werd ik SRH gecertificeerd. Hiermee heb ik jarenlang methodiesch herstel- en krachtgericht gewerkt en gaf ik elke week groepscoaching aan het team. Ik werd voorzitter van de ondernemingsraad tijdens reorganisaties en voortraject naar zelfsturing. Na 8 jaar op een locatie stapte ik over op een ambulant team. Daar werkte ik aan herstel van verzuim, werkdruk, kwaliteit van zorg en het team op de kaart zetten. Inmiddels werk ik daarnaast geregeld aan projecten binnen de zorgorganisatie en ben ik zowel in de regio Gooi en Vechtstreek voor Kwintes als in Leeuwarden voor Windkracht 058, werkzaam als adviseur zorg voor WLZ. In Leeuwarden adviseer ik tevens gericht op WMO, forensisch, thuisPLUS, afwijkend geindicierde zorg en maatwerk. Daarnaast adviseer ik tevens over risico en veiligheid op casusniveau vanuit het expertise team van Windkracht 058.

Ik heb tijdens mijn loopbaan zeer uiteenlopende en heftige ervaringen op gedaan waar ik inmiddels een boek over zou kunnen schrijven. Naast alle taken ben ik altijd persoonlijk blijven begeleiden. Hierdoor ben ik breed georiënteerd, gespecialiseerd in problemen oplossen, in crisismanagement en vrijwel alle problemen die een mens in het leven tegenkomt en een belemmering vormen voor het zelfstandig functioneren. Daarbij ben ik mij bewust van de omgeving van de hulpvrager, de regio, cultuur, subcultuur en de actuele maatschappelijke problematiek en tevens de wettelijke kaders, voortdurend veranderend beleid, criteria en regelgeving.

Door zowel mijn hbo opleiding en functioneren in verschillende organisaties en organisatieniveaus, kan ik uiteenlopende belangen met elkaar verenigen en een vertaalslag maken tussen verschillende lagen in de zorg: Op politiek,  financieel & maatschappelijk niveau, organisatie & beleidsniveau, medewerkersniveau en hulpvragersniveau. Daarbij formuleer ik altijd eerst het gezamelijk belang. Dit maakt dat ik kan adviseren bij crisissituaties, teamproblemen en reorganisaties. En als het nodig is kan ik, op een respectvolle en coachende manier, de regie overnemen.

Wil je nog meer over mij weten? Klik dan op onderstaande link.

https://www.kwintesmagazine.nl/7011/column-virtuele-mensen-op-je-stoep