Lees de onderstaande mogelijkheden goed door om te bepalen wat van toepassing is. Het tarief voor begeleiding en ondersteuning is afhankelijk van de hulpvraag, zorgzwaarte en afgegeven indicatie. Ik werk uitsluitend vanuit wmo en wlz geindiceerde zorg.

Is er een PGB indicatie toegekend vanuit de WMO of WLZ en mag er zelf een zorgaanbieder worden gekozen? Neem dan contact met mij op voor een intakegesprek. Afhankelijk van de zorgvraag spreken we een uurtarief af en stellen we een zorgovereenkomst op voor het zorgkantoor.

Is er sprake van een indicatie vanuit de wmo voor zorg in natura? Bel mij dan voor een korte telefonische intake. Ik werk ,voor zorg in natura in de provincie Friesland, o.a. samen met Aardema zorggroep. Afhankelijk van ons gesprek, is het mogelijk, de contactpersoon van het gemeentelijk wmo loket, te verzoeken mijn naam te vermelden bij de indicatie en deze bij Aardema zorggroep aan te bieden.

Sommige gemeentes werken direct samen met zelfstandigen. Bel mij voor een korte intake en verzoek de wmo consulent contact met mij op te nemen. Is er geen sprake van een indicatie en is er wel hulp nodig? Bel dan eerst naar het wmo loket van de gemeente waarin u woont voor een keukentafelgesprek. Zowel bij zorg op basis van wmo, wlz dient u een eigen bijdrage te betalen aan het CAK. De hoogte hiervan is bij PGB met WLZ indicatie is dat afhankelijk van uw inkomen met een minimum van €24,- per maand. Bij een WMO indicatie is dat bedrag voor iedereen gelijk maximaal €19,- per maand.